Dotacje unijne

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 [kliknij, aby pobrać PDF] Zapytanie ofertowe nr 2/2017 [kliknij, aby pobrać PDF]  Zapytanie ofertowe nr 3/2017 [kliknij, aby pobrać PDF]

Opis projektu

Zakład Poligraficzny Drukma Janusz Skoczyński, Olgierd Skoczyński Spółka Jawna realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu o nazwie: „Rozwój przedsiębiorstwa Drukma poprzez wdrożenie na […]